Gedragscode Januari 2022


DRAAIBOEK DON BOSCOKOOR HOBOKEN – januari 2022

1) Algemene gegevens:

a. Aard activiteit : repetities koorzang

b. Adres : Kerk Heilige Familie -Sint-Bernardsesteenweg 723, 2660 Hoboken (hoofdingang)-Salesianenlaan 1a, 2660 Hoboken          (achteringang)

c. Data : wekelijks dinsdagavond (uitgezonderd tussen kerst en nieuwjaar), van 20u tot 22u (5min pauze)

d. Aanspreekpunt : -Marc Cornelis, voorzitter, Antverpiastraat 62 , 2660 Hoboken 0471/73.45.30 e. Coördinator : -Joke Hermans,      Verenigde Natieslaan 238, 2660 Hoboken 0475/90.46.84 -Elly Franck, Ger Schmookstraat 16, 2660 Hoboken 0478/22.99.89

2) Locatie en infrastructuur :
a. De Damiaankapel is te klein om de afstandsregels te respecteren, ook wordt hier geen               
    gebedsdienst gehouden. Activiteit vind dus plaats binnen in de trapeziumvormige liturgische ruimte.
    Volgens de bouwplannen  is de capaciteit berekend op 672 zitplaatsen 
    (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/201252).

    Voor de gebedsdiensten in dezelfde ruimte zijn 50 personen toegelaten.

    De ruimte heeft een plafondhoogte van 9m.

b. Oppervlakte van de gebruikte (met stoelen) vloer : 18m x 9m = 162m2 / 30 koorleden = 5m² per koorlid c. Kerkdiensten vinden      plaats in dezelfde ruimte zondagvoormiddag (10u45 tot 11u30) en zaterdagavond (17u-18u) volgens Protocol bisdom
    21/6/2021 (https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/protocol-voor-de-erediensten-binnen)
    Sanitair heeft aparte ingang uitkomende op de hal van de achteringang. Er zijn 3 toiletten aanwezig waarvan slechts 1
    beschikbaar (volgens draaiboek kerkdienst).

d. De gebedszaal en sanitair zijn de gedeelde ruimtes met de gebedsdiensten.

e. Ventilatie 
    Aangezien de grootte van de ruimte is er geen extra verluchting noodzakelijk : “Buiten en in gesloten ruimten met een groot 
    volume lijkt het risico op overdracht van het SARS-CoV-2-virus via aerosolen zeer gering als men rekening houdt met de
    verdunning van aerosolen die virussen bevatten (HCSP b, 2020)” publicatie HGR NR 9599, niettemin zullen de social-
    distancing afstanden (1,5m)gehandhaafd worden.  
    Indien mogelijk kunnen tijdens de pauze de beide ingangen van de kerk opengezet worden.

    Een CO2-meter meet gedurende de gehele repetitie de luchtkwaliteit : vanaf een waarde hoger dan 900 PPM worden de
    deuren  opengezet om te ventileren.

f. Afstandsmaatregelen

i. Er wordt ten alle tijden 1,5m afstand gehouden zoals bepaald in de gedragscode

g. Circulatieplan :

    De koorleden met mondmasker komen langs de ingang Salesianenlaan binnen, ontsmetten de handen (mondmasker wordt
    verschaft indien niet bij), Indien nodig wordt een pupiter meegenomen die klaarstaan aan de ingang. De koorleden kiezen een      plaats op min 1,5m afstand van hun collega-koorleden. In praktijk betekent dit min 2 stoelen en 1 stoelenrij tussen laten.

h. Sanitair kan gebruikt worden afzonderlijk, dus niet samen naar het toilet gaan.

3) Deelnemers :

a. Doelgroep : volwassenen +16j

b. Aantal deelnemers : max 200 (basisprotocol cultuur)

c. Deelnamevoorwaarden :

i. Niet ziek zijn

ii. Gedragscode volgen

iii. Mondmasker dragen (liefst nieuwe wegwerp)

iv. Eigen partituren/materiaal

d. Extra bescherming voor de dirigent is niet nodig aangezien deze zich op voldoende afstand bevindt (>3m).

    De pianiste bevindt zich op voldoende afstand (>3m) van de koorzangers en dirigent. De piano wordt voor en na de repetitie
    ontsmet door een coördinator.

4) Activiteit :

a. Vermits de locatie groot genoeg is en de koorleden met voldoende afstand van elkaar zitten worden geen aparte bubbels
    gedefinieerd

b. Koorleden blijven de gehele repetitie op hun aangewezen plaats en dragen een mondmasker, ook tijdens de korte pauze.
    Drank dient zelf meegebracht.

5) Hygiëne :

a. Koorleden volgen een gedragscode :

i. Mondmasker dient gedragen tijdens de hele repetitie, tijdens het effectief zingen mag het mondmasker afgenomen worden(zie
   risicoanalyse)maar moet er attentie genomen worden niet met de handen aan het gezicht te komen.

ii. Handen dienen ontsmet bij betreden van repetitieruimte (ontsmettingsmiddel staat klaar aan ingang)

iii. Eigen materiaal meebrengen (partituren, schrijfgerief, bril, zakdoeken,…), een pupiter kan gebruikt worden (coördinator
     ontsmet deze voor en na gebruik)

iv. Na gebruik van sanitair worden handen gewassen.

v. Afstand tot andere koorleden, dirigent en pianiste bewaren (min 1,5m)

vi. Bij ziekte/symptomen thuis blijven

b. Ontsmettingsgel, -spray en mondmaskers worden door het bestuur aangekocht

c. EHBO : koffer voorzien van ontsmettingsgel en handschoenen.

6) Communicatie :

a. De koorleden worden op de hoogte gebracht van het draaiboek via e-mail door het bestuur

b. De koorleden worden verzocht om de gedragscode te respecteren.

c. Aanwezigheden worden genoteerd door de coördinator en 30d bewaard.

d. Visualisatie : er zijn reeds tekstueel als in pictogram boodschappen aangebracht door de parochie.