Momenteel zijn er geen repetities wegens 2de golf van Covid-19.

Als we terug mogen opstarten, denkelijk september 2021, is onderstaande gedragscode van toepassing!


GEDRAGSCODE DON BOSCOKOOR-HOBOKEN

 

ALGEMEEN

 

Ik hou de juiste onderlinge afstand:

o 3 m afstand tijdens het zingen

o 1.5 m afstand tijdens het niet-zingen

 

Ik draag het mondmasker van bij aankomst tot na vertrek

 

Bij (vermoeden van) besmetting van mezelf of personen in mijn persoonlijke bubbel:

o dan blijf ik thuis

o dan verwittig ik de corona-verantwoordelijke (aanpassing aanwezigheidslijst)

o dan neem ik pas opnieuw deel aan activiteiten na een gunstig advies van mijn arts

o dan werk ik mee aan contact-tracing, indien van toepassing

 

VOORBEREIDING THUIS

 

Wanneer ik me ziek voel (koorts, hoesten , niezen, spierpijn, verlies van smaak en geur,…) kom ik NIET zingen

 

Indien van toepassing raadpleeg ik de charter “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving”

 

Ik laat tijdig weten dat ik aanwezig zal zijn op de activiteit

 

Ik breng mijn persoonlijk mondmasker mee

 

Ik breng mijn persoonlijk materiaal mee (zoals partituurmap, potlood, pupiter, papieren zakdoekjes, …)

 

VOOR DE ACTIVITEIT

 

Ik kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aan, tenzij anders aangegeven door het bestuur, en vorm geen groep aan
  de ingang van de repetitieruimte.

 

Ik ontsmet mijn handen voor het betreden van de locatie.

 

Een pupiter indien nodig krijg ik van de coördinator, ik laat deze na de repetitie staan op mijn plaats.

 

De coördinator wijst mij een stoel aan waar ik op blijf zitten gedurende de hele repetitie (uitz. gebruik sanitair)

 

Als ik moet hoesten of niezen, dan doe ik dat in een papieren zakdoekje (weg te gooien in een gesloten vuilnisbak) of doe ik
  dat in mijn elleboogplooi.

 

TIJDENS DE ACTIVITEIT

 

Ik hou ten allen tijde de nodige onderlinge afstand van 3 m met zangers, dirigent en begeleiders.

 

Ik bedek mond en neus ten allen tijde met mijn mondmasker.

 

Ik deel geen materiaal met andere koorleden.

 

Er wordt slechts 1 persoon toegelaten in de toiletten dus ik wacht op mijn plaats tot deze vrij is en was mijn handen na het
  gebruik.

 

NA DE ACTIVITEIT

 

Als ik een stoel gebruikt heb, dan ontsmet ik deze zorgvuldig na gebruik.

 

Ik hou min 1,5 m afstand van mijn collega’s koorleden bij het naar buiten gaan.

 

Ik vertrek van zodra de activiteit afgelopen is en blijf niet nodeloos hangen op de locatie.

 

Ik ontsmet mijn handen bij het verlaten van de locatie.

 

Ik neem mijn mondmasker pas af na het verlaten van de locatie.

 

                             Wij verklaren deze gedragscode voor de heropstart van de activiteiten te hebben gelezen, 
                                                  ermee akkoord te gaan en zorgvuldig te zullen volgen.