Privacyverklaring

 

Wij willen zorgvuldig omgaan met het verzamelen, verwerken en bewaren van de persoonsgegevens van onze leden.

Vandaar deze privacyverklaring.

 

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: voornaam, familienaam, adres, telefoon, mailadres en geboortedatum. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de feitelijke vereniging Don Boscokoor Hoboken, www.donboscokoor.be,  voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om samen koorzang  te repeteren en muzikale uitvoeringen en optredens te verzorgen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij het noodzakelijk is voor de goede werking van de vereniging.
Praktisch voorbeeld: met Koor & Stem voor het afsluiten van een verzekering, met het district voor het aanvragen van subsidies.  Een ledenlijst met bovenvermelde gegevens kan circuleren binnen de vereniging.
Op de site zijn uw persoonsgegevens beveiligd met een wachtwoord. Uw gegevens worden maximaal twee jaar bewaard nadat u de vereniging hebt verlaten.
U kan ons altijd vragen welke van uw gegevens wij precies verwerken en voor welke reden.

 

Hoboken, mei 2018